Překlady a tlumočení DE / CZ

Kompletní překladatelské služby a tlumočení z německého do českého jazyka a naopak - individualní služby.

Nabízím následující tlumočnické služby:

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení - způsob provedení tlumočnického výkonu, který se vyznačuje následností tlumočených sekvencí. Mluvčí pronáší svůj projev v kratších segmentech. Po dokončení přednesu daného segmentu přichází ke slovu tlumočník, který formuluje obsah řečeného v cílovém jazyce. Tlumočník se většinou nachází v blízkosti mluvčího před publikem.

  • konsekutivní tlumočení během Vašich obchodních jednání;
  • konsekutivní tlumočení při prezentacích Vaší firmy, na školeních;
  • konsekutivní tlumočení při telefonátech z a do zahraničí.

Doprovodné tlumočení

Doprovodné tlumocení se používá zejména při obchodních cestách a schuzkách. Tlumočník se v těchto případech někdy chová jako průvodce. Díky víceletým zkušenostem, znalostem zvyklostí, poměrů a prostředí německy mluvících zemí mohu svým klientům nabídnout doprovod při setkáních a pomoci jim s orientací v jiném jazykovém a kulturním prostředí (úřady, restaurace, výstavy, veletrhy, aj.).

  • doprovodné tlumočení na veletrzích;
  • doprovodné tlumočení v zahraničí;
  • doprovodné tlumočení při návštevách Vaší firmy;
  • doprovodné tlumočení při Vašich soukromých jednáních, např. při styku s úřady;
  • doprovodné tlumočení při turistických akcích.