Překlady a tlumočení DE / CZ

Kompletní překladatelské služby a tlumočení z německého do českého jazyka a naopak - individualní služby.

Překlady

Minimální cena za zadaný překlad činí 200 Kč.

Ceny překladů jsou účtovány za jednu normostranu (NS). Jedna NS = 1800 znaků včetně mezer. Při zadání překladu ve standardním textovém formátu (DOC, DOCX, RTF, ODT) je cena vypočítávána podle zdrojového (výchozího) textu, cena je tedy předem známá a nemění se. U ostatních formátů (např. PDF, JPG, TIF) nebo textů v tištěné podobě účtuji cenu za překlad podle počtu slov cílového textu.

Cena překladu ČJ - NJ při zadání ve standardním textovém formátu 230 Kč
Cena překladu NJ - ČJ při zadání ve standardním textovém formátu 220 Kč
Cena překladu zadaného v ostatních formátech nebo v tištěné podobě 250 Kč
Cena ověřených/soudních překladů + 100 Kč

Tlumočení

Tlumočení ČJ - NJ, NJ - ČJ do 1 h. 400 Kč
Tlumočení ČJ - NJ, NJ - ČJ od 1 h. do 4 h. 1 700 Kč
Tlumočení ČJ - NJ, NJ - ČJ od 4 h. do 8 h. 2 750 Kč
V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na dopravu, ubytování a stravné.

Audio/video transkripce

Transkripce audio/video nahrávek do elektronické podoby 250 Kč/NS
Následný překlad 200 Kč

Korektura

Korektura cizojazyčného textu 100 Kč/NS
Korektura českého textu 80 Kč/NS

Ceny souvisejicích služeb:

Tisk překladu, kopírování (ČB) 3 Kč/A4
Tisk překladu, kopírování (barva) 15 Kč/A4
Skenování a úpravy obrázků v rámci překladu zdarma
Přepis tabulek v rámci překladu zdarma