Překlady a tlumočení DE / CZ

Kompletní překladatelské služby a tlumočení z německého do českého jazyka a naopak - individualní služby.

Překlad ověřený soudním tlumočníkem

Soudní překlad se také nazývá úřední překlad nebo ověřený překlad, či překlad s kulatým razítkem. Kulaté razítko dosvědčuje, že text přeloženého dokumentu doslovně souhlasí s textem originálu. Ověřený překlad je spojen s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a je opatřen tlumočnickou doložkou společně s kulatým razítkem (pečetí) a podpisem soudního tlumočníka. Tlumočnická doložka je psána ve stejném jazyce, v jakém je psán přeložený dokument.

Jako ověřené překlady se nejčastěji zpracovávají následující dokumenty:
• certifikáty, diplomy a vysvědčení;
• výpisy z obchodního nebo trestního rejstříku;
• rodné, úmrtní a oddací listy;
• podklady pro soud a právní zastoupení v zahraničí;
• dokumenty pro komunikaci se zahraničními úřady a institucemi;
• technické průkazy k vozidlům;

Důležitá informace k soudním překladům:

Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, se po překladu stává pevnou součástí složky soudního překladu a složka je spojena s tímto dokumentem notářským způsobem - pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

Pokud tedy nechcete nenávratně přijít o původní překládaný dokument z důvodu odevzdání soudnímu překladateli za účelem vytvoření soudního překladu (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.), doporučuji opatřit si ještě před objednáním soudního překladu notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!

Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je spojena notářským způsobem (pečeť a šňůrka). Při objednání překladu ověřeného soudním tlumočníkem je tedy vždy nutné dodat i originál dokumentu případně jeho ověřenou kopii.